Search


Directory Home  |   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X   Y  Z

Zahedi, Amirhosein

Title: PhD Student
Department: Marketing
Office: 3229 Gerdin Business Building
Phone: (515) 294-7404

Zhang, Hui

Title: PhD Student
Department: Marketing
Office: 3223 Gerdin Business Building
Phone: (515) 294-1714

Zhang, Wei

Title: Kingland Systems Business Analytics Faculty Fellow
Department: Marketing
Office: 3123 Gerdin Business Building
Phone: (515) 294-7911

Zhang, Zhu (Drew)

Title: Associate Professor
Department: Information Systems and Business Analytics
Office: 3341 Gerdin Business Building
Phone: (515) 294-7433

Zhang, Suning

Title: Associate Professor
Department: Accounting
Office: 3346 Gerdin Business Building
Phone: (515) 294-2269

Zhang, Wenli

Title: Assistant Professor
Department: Information Systems and Business Analytics
Office: 3332 Gerdin Business Building
Phone: (515) 294-2469

Zhu, Dan

Title: Professor
Department: Information Systems and Business Analytics
Office: 3472 Gerdin Business Building
Phone: (515) 294-5041